QUY ẨN NÚI KỲ VÂN Kính tặng Quy Tông Rồi lặng lẽ về đây bên mé núi

QUY ẨN NÚI KỲ VÂN
Kính tặng Quy Tông
Rồi lặng lẽ về đây bên mé núi
Dựng lều tranh cạnh góc bể này
Nơi sơn dã dừng chân rong ruổi
Thôi tình thâm đành nói với cỏ cây
Ngày đêm lặng chung trà đạm bạc
Mặc như lôi chẳng nói chi nhiều
Có đôi lúc vung tay phóng khoáng
Vẽ trúc tùng reo giữa tịch liêu
Về cuốc đất xới trồng hoa trái
Gẫm đâu là gốc gác tử sinh ?
Và đốt lửa trên đồi hoang trơ trọi
Cháy vô minh bừng hiển lộ chính mình
Bỗng một hôm ven rừng suối biếc
Chợt thấy ngời mở mắt chiêm bao
Ồ mới hay thảy đều mộng huyễn
Lòng như không mặc sức gió trăng vào
Tâm Nhiên
Quy Tông, Tâm Nhiên bên Pháp Tạng Am, dưới chân núi Kỳ Vân, Long Hải ( 26. 2. 2015 )

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *